Gå till innehåll

Interkommunal ersättning för friskolor och kommuner

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Kalmarsunds gymnasieförbund har e-tjänster för att begära ut beslut om friskolebidrag och utbetalning av interkommunala bidrag/friskolebidrag.

Hitta på sidan

Direktionens beslut om friskolebidraget

Vi använder oss av en e-tjänst för att förmedla ut besluten till respektive friskola.

Det kommer att fungera så här

 • När beslutet är klart får du ett mejl om att du ska begära ut handlingarna. I mejlet finns även en länk till e-tjänsten.
 • Den person som ska begära ut handlingarna loggar in i e-tjänsten med BankID, fyller i vilken skola det gäller och godkänner att uppgifter är korrekta. Handlingarna blir tillgängliga för den person, som begär ut handlingarna.
 • Efter handläggning hos oss på förbundet meddelas personen som begärt ut handlingarna via mejl. Vi skickar med en länk till ärendet i e-tjänsten i samma mejl.
 • Efter ny inloggning i e-tjänsten efterfrågas kvittens på att personen mottagit handlingarna och därefter kan beslut, förklaring till uträkning av friskolebidrag samt överklagandehänvisning visas och eventuellt laddas ner.

Observera! Det är bara den som loggat in med BankID första gången som kan hämta dokumenten.

Underlätta handläggningen

För att underlätta handläggning behöver vi ha information från dig om:

 • Namn på skola och kommun.
 • E-postadress dit meddelande skickas för att begära ut handlingar (i e-tjänsten kan e-postadress ändras).
 • Namn på den/de personer som ska få informationen om friskolebidrag.

Handläggare på förbundet säkerställer att rätt handlingar skickas ut till rätt skola och rätt person utifrån de uppgifter som du har lämnat in.

Utbetalning av interkommunal ersättning/friskolebidrag

Ett bidrag betalas ut för de elever som registreras i vår e-tjänst för varje månad från och med år 2023.

Den person som ska registrera eleverna på skolan, loggar in i E-tjänsten med BankID och besvarar de inledande frågorna. Skolorna ska gå in varje månad och registrera vilka elever som genererar bidrag. För kvalitetssäkra att rätt skola ansöker måste vi veta vilka som kan söka för skolans räkning.
Om det har börjat elever från Kalmarsunds gymnasieförbund (Borgholm, Mörbylånga, Torsås och Kalmar kommun) i er skola så kontakta oss för att kvalitetssäkra utbetalning av bidraget.

Roger Tordhall

Controller

Arbetsgången

 • Avstämning görs den 15:e varje månad.
 • Klicka på länken till e-tjänsten. Loggar in med BankID.
 • Senast den 20:e varje månad måste skolor registrera (i e-tjänsten) de elever som under den månaden genererar bidrag.
 • Mellan den 21-25 varje månad, samkörs redovisning dels mot andra skolor (få fram dubbla elever) och dels mot gymnasieförbundets elevregistreringssystem.
 • Senast sista vardagen i varje månad, sker utbetalning för innevarande månad.

Hantering av dubbelregistrerade elever

 • Elever som registreras av två skolor samma månad resulterar i att ingen av skolorna får betalt innan ärendet är utrett, Det vi utreder är var eleven finns registrerad den 15:e samma månad.
 • Återkoppling till skolorna sker efter att materialet har samkörts.