Gå till innehåll

Studie- och yrkesvägledare

Malin Långberg (LMA)

Studie- och yrkesvägledare för Bygg- och anläggningsprogrammet, Hantverksprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Ann-Kristin Steen (SAK)

Studie- och yrkesvägledare för El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet

Patrick Williamsson (WPA) Tjänstledig lå 23/24

Studie- och yrkesvägledare för Fordonsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Evelina Bohman (BEV)

Studie- och yrkesvägledare för Fordonsprogrammet och Introduktionsprogrammen