Gå till innehåll

Skolledning

Elevers lärande är Lars Kaggskolans ansvar. Skolledningen arbetar för att synliggöra och skapa förståelse kring skolans mål och uppdrag.

Inga Andersson (A)

Rektor för Lars Kaggskolan med ansvar för Introduktionsprogrammen (IM)

Heinz Rejdvik (R)

Programrektor Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet

Jonas Hallén (H)

Programrektor för Hantverksprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Märit Truuts (T)

Programrektor för Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet och Fordons- och transportprogrammet

Planerare

En gymnasieskola är starkt beroende av en funktionell planering. Läsårsplanering, tjänsteplanering, schemaläggning är uppgifter som kräver expertkompetens och kontinuerligt arbete under läsårscykelns olika skeden.

Clas Johansson (J)

Planeringschef