Gå till innehåll

Skolledning

Elevers lärande är Lars Kaggskolans ansvar. Skolledningen arbetar för att synliggöra och skapa förståelse kring skolans mål och uppdrag.

Inga Andersson

Rektor för Lars Kaggskolan samt programrektor för Introduktionsprogrammen (IM)

Linda Blomdahl

Programrektor Teknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet

Jonas Hallén

Programrektor för Hantverksprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Märit Truuts

Programrektor för Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet och Fordons- och transportprogrammet

Planerare

En gymnasieskola är starkt beroende av en funktionell planering. Läsårsplanering, tjänsteplanering, schemaläggning är uppgifter som kräver expertkompetens och kontinuerligt arbete under läsårscykelns olika skeden.