Gå till innehåll

Krisgruppen

Lars Kaggskolans krisgrupp.

Inga Andersson

Rektor för Lars Kaggskolan samt programrektor för Introduktionsprogrammen (IM)

Jonas Hallén

Programrektor för Hantverksprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Märit Truuts

Programrektor för Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet och Fordons- och transportprogrammet

Anna Jansons

Skolsköterska för Fordonsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Evelyn Johansson

Skolsköterska för El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet

Emina Rahmanovic

Personalredogörare

Sirkka Sillanpää

Skoladministratör för Teknikprogrammet och Introduktionsprogrammen