Gå till innehåll

Krisgruppen

Lars Kaggskolans krisgrupp.

Inga Andersson (A)

Rektor för Lars Kaggskolan med ansvar för Introduktionsprogrammen (IM)

Jonas Hallén (H)

Programrektor för Hantverksprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Märit Truuts (T)

Programrektor för Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet och Fordons- och transportprogrammet

Peter Backman (BPA)

Vaktmästare

Anna Jansons (JAN)

Skolsköterska för Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet

Evelyn Johansson (JEV)

Skolsköterska för Hantverksprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Emina Rahmanovic (REM)

Personalredogörare

Sirkka Sillanpää (SSI)

Skoladministratör för Teknikprogrammet och Introduktionsprogrammen