Gå till innehåll

Elevhälsan

I elevhälsan hos Kalmarsunds gymnasieförbund ingår skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog.

Hitta på sidan

Skolsköterskor

Anna Jansons (JAN)

Skolsköterska för Fordonsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Evelyn Johansson (JEV)

Skolsköterska för El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet

Helene Sundin (SHE)

Skolsköterska för Bygg- och anläggningsprogrammet, Hantverksprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Kuratorer

Nils Thapper (TNI)

Kurator för Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordonsprogrammet, Hantverksprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Liza Leonhardt (LLI) Tjänstledig lå 23/24

Kurator för Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordonsprogrammet, Hantverksprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Karolina Axelsson (AKA)

Kurator för Introduktionsprogrammen

Jessica Wamsjö (WJS)

Kurator för El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet

Speciallärare och Specialpedagoger

Sofia Brinkefors (BS)

Speciallärare för Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordonsprogrammet, Hantverksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Maria Fröjd Engström (FM)

Specialpedagog för El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Kristina Lunnergård (LI)

Speciallärare för El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Susanna Quiros Munoz (QSU)

Specialpedagog för Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordonsprogrammet, Hantverksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Studie- och yrkesvägledare

Malin Långberg (LMA)

Studie- och yrkesvägledare för Bygg- och anläggningsprogrammet, Hantverksprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Ann-Kristin Steen (SAK)

Studie- och yrkesvägledare för El- och energiprogrammet, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet

Patrick Williamsson (WPA) Tjänstledig lå 23/24

Studie- och yrkesvägledare för Fordonsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Evelina Bohman (BEV)

Studie- och yrkesvägledare för Fordonsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Skolläkare och skolpsykolog

  • Skolläkare - Axel Widigs
  • Skolpsykolog - Charlotte Blomqvist