Gå till innehåll

Elevhälsan

I elevhälsan hos Kalmarsunds gymnasieförbund ingår skolsköterskor, skolkuratorer, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, skolläkare och skolpsykolog.

Skolsköterskor

Anna Jansons

Skolsköterska för Fordonsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Evelyn Johansson

Skolsköterska för El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet

Helene Sundin

Skolsköterska för Bygg- och anläggning, Hantverksprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Kuratorer

Liza Leonhardt

Kurator för El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet

Niklas Petersson

Kurator för Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordonsprogrammet, Hantverksprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Jessica Wamsjö

Kurator för Introduktionsprogrammen

Speciallärare

Sofia Brinkefors

Speciallärare för Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordonsprogrammet, Hantverksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Maria Fröjd Engström

Specialpedagog för El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Kristina Lunnergård

Speciallärare för El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Susanna Quiros Munoz

Specialpedagog för Bygg- och anläggningsprogrammet, Fordonsprogrammet, Hantverksprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Studie- och yrkesvägledare

Malin Långberg

Studie- och yrkesvägledare för Bygg- och anläggning, Hantverksprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Ann-Kristin Steen

Studie- och yrkesvägledare för El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet

Patrick Williamsson

Studie- och yrkesvägledare för Fordonsprogrammet och Introduktionsprogrammen

Skolläkare och skolpsykolog

  • Skolläkare
  • Skolpsykolog - Charlotte Blomqvist