Gå till innehåll

Psykologi

{"X":0.0,"Y":0.093333333333333338,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

Hitta på sidan

Psykologi 1

Den här kursen kan du inte läsa om du läser Samhällsvetenskapliga programmet, Ekonomiprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Kursen ges som programfördjupning på Barn- och fritidsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet.

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som är intresserad av att förstå olika sätt att förklara mänskligt beteende, känslor och tankar. Kursen passar dig som tycker att det är kul att utföra enkla experiment och observationer kring mänskligt beteende.

Kursens syfte och innehåll

Psykologi ger dig förståelse för olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för synen för människan. Kursen utvecklar din förmåga att reflektera över det egna beteendet och på detta sätt ökar förståelsen för dig själv. Du får möjlighet att studera och jämföra människors levnadssätt och beteenden för att utveckla din förståelse av människors olikheter.

Psykologi 2a

Den här kursen kan du inte läsa om du läser Ekonomi juridik, Samhällsvetenskapliga programmet media, Samhällsvetenskapliga programmet beteende, Samhällsvetenskapliga programmet idrott och ledarskap samt Samhällsvetenskapliga programmet räddning och säkerhet.

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som är intresserad av att fördjupa dig i hur människors beteende, känslor och tankar formas och utvecklas genom livet. Kursen vänder sig även till dig som tycker att det vore kul att lära dig mera om hur psykologin påverkas och förändras i samspel med de förändringar som sker i samhället, samt hur psykologins framväxt har påverkat samhällsutvecklingen. Kursen passar även dig som vill fördjupa dig kring psykisk ohälsa och dess olika behandlingsmetoder.

Kursens syfte och innehåll

Psykologi 2a ska ge dig en djupare förståelse kring ditt eget beteende, samt förståelse och tolerans för andra människors beteende. Vilket syftar till att utveckla förmågan att uppskatta och värdesätta olikheter.

Kursen ger dig förståelse för orsakerna till psykisk ohälsa med tyngdpunkt kring arvet och miljöns betydelse där kursen även tar upp olika behandlingsalternativ för psykisk ohälsa. Kursen kommer också att ge dig förståelse för hur människor bedöms utifrån sina egenskaper och hur det sedan påverkar den enskilda individen. Du kommer även att få kunskaper kring hur olika levnadssätt påverkar människans beteende, tankar och känslor.