Gå till innehåll

Affärskommunikation

{"X":0.3025,"Y":0.0,"Width":0.67,"Height":1.0}

Med affärskommunikation menas i första hand extern kommunikation till andra företag, myndigheter och privatpersoner men även intern kommunikation inom ett företag eller en organisation.

Hitta på sidan

Det här lär du dig på kursen

Kursen passar dig som vill lära dig hur man på bästa sätt kommunicerar med andra i olika affärssammanhang. Kursen passar dig som ser dig i en framtida roll i affärsvärlden där du är i behov av kunskaper för att möta kunder eller samarbetspartners på ett professionellt sätt, både muntligt och skriftligt.

Kursens syfte och innehåll

Eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i såväl muntlig som skriftlig kommunikation i affärssammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om affärsspråk som kommunikationsmedel i tal och skrift och om hur språket utformas och anpassas till ändamålet och mottagaren. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att framställa affärsdokument samt presentations- och informationsmaterial.

Eleverna ges också möjlighet att utveckla omvärldskunskaper och förståelse av andra länders och kulturers affärsseder.