Gå till innehåll

Utrymningsplan

Utrymningsplan för Jenny Nyströmskolan

En detaljerad utrymningsplan finns i skolans verksamhetsledningssystem. Det är viktiga instruktioner för dig som är elev.

Hitta på sidan

När brandlarmet går

  1. Lämna omedelbart byggnaden genom närmaste utgång och inte genom huvudentrén om den inte är närmast. Du ska alltså inte gå till ditt skåp för att hämta ytterkläder eller annan utrustning.
  2. Gå till återuppsamlingsplatsen som ligger väster om skolan, mellan Jenny Nyströmsskolan och högskolans lokaler i "Storken". Se skissen ovan.
  3. Vid uppsamlingsplatsen ska du som är elev samlas med din klass på en särskilt anvisad plats. Men om du har haft lektioner i en blandad undervisningsgrupp återsamlas du med den gruppen på den plats som anvisats för blandade grupper. Se skissen ovan.
  4. Undervisande lärare söker upp och samlar sin undervisningsgrupp på uppsamlingsplatsen. Icke undervisande mentorer söker upp sin klass på återsamlingsplatsen.
  5. Rökning är absolut förbjuden på uppsamlingsplatsen på grund av explosionsrisken. Brandlarmet kan också vara ett gaslarm.
  6. Stanna på uppsamlingsplatsen till dess att ansvariga lämnar besked om vad du ska göra. Ansvariga är vaktmästarna eller deras eventuella ersättare.
  7. Du får på inga villkor gå in i byggnaden igen förrän ansvariga meddelat att "faran är över" och att det är säkert att gå in i byggnaden igen.
  8. De elever som är lediga eller haft undervisning i klassen samlas på den plats som anvisats programmet. De elever som haft undervisning i blandade grupper samlas med undervisningsgruppen och undervisande lärare på den yta som reserverats för "Övriga".