Jenny Nyströmskolans trivselregler

På vår skola...

- är all undervisning obligatorisk och du förutsätts delta aktivt i undervisningen.

 - bär alla skollegitimation väl synligt för trygghetens skull.

- bemöter och behandlar vi varandra på ett respektfullt sätt. Alla former av kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld är förbjudet.

- är vi rädda om skolan och dess utrustning. Vi slänger skräp i papperskorgarna. Om vi flyttar på möbler i klassrum och på andra platser i skolan ställer vi i ordning efter oss. Vi klottrar inte eller förstör vår skola.

- är det endast tillåtet att ha med vattenflaska med lock i lektionssalar/bibliotek. 

- är det inte tillåtet att äta i lektionssalar/bibliotek om inte läraren meddelat annat.

- följer vi de speciella regler och säkerhetsföreskrifter som gäller i vissa kurser, salar och institutioner.

- är det läraren som ger klartecken när dator, mobil och/eller annan digital utrustning ska användas i undervisningen.

- fuskar vi inte. All form av fusk och otillåtna hjälpmedel i samband med examensuppgifter är förbjudet.

- använder vi inte droger! Det är förbjudet att använda tobak, alkohol eller andra droger inom skolans område. 

- filmar eller fotar vi inte någon utan dennes tillåtelse.

- avråder vi från användande av starka dofter, vi tar hänsyn till alla allergiker.

Ladda ner trivselreglerna här>>>