Gå till innehåll

Pride

{"X":0.0925,"Y":0.0,"Width":0.63,"Height":1.0}

Under prideveckan lyfter vi frågor om hbtqi på olika sätt i våra olika verksamheter för att synliggöra och utveckla förutsättningar för homosexuellas, bisexuellas, trans- och queerpersoners, intersexpersoners liv.

Hitta på sidan

Hos oss har alla tjejer, kvinnor, killar, män och elever med annan könsidentitet samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Män och kvinnor hos oss behandlas likvärdigt, utan förutfattade meningar kring kön.

Vi ska bedriva, planera och utvärdera undervisning utifrån ett genusmedvetet och normkritiskt perspektiv där frågor kring genus, jämställdhet, hbtqi, jämlikhet och demokrati har genomslag i det vardagliga arbetet.

Vilka hos oss jobbar med prideveckan?

Det är några medarbetare (oftast från det centrala jämställdhetsnätverket) som bildar pridegruppen på förbundet. De planerar och ger förslag på material och föreläsningar som skolorna kan använda sig av under veckan.

Integrering i undervisningen

Vi uppmanar alla skolor och arbetslag inom förbundet att uppmärksamma frågor om hbtqi i sin undervisning, både under och efter prideveckan. Varje arbetslag lägger sedan upp arbetet så att det passar verksamheten.

Kalmar Prides webbplats Länk till annan webbplats.