Gå till innehåll

Skolcoacher

{"X":0.1425,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Ulrika Bergenfeldt och Viktoria Fernstedt-Westberg och är förbundets två skolcoacher. De undervisar på Stagneliusskolan men har också viss del av sina tjänster som förbundsövergripande coacher. Du som har funderingar eller idéer kring din jobbvardag som du vill bolla med någon utomstående i syfte att få lite perspektiv kan vända dig till dem för coaching.

Hitta på sidan

Vad kan du få hjälp med?

  • Utveckla din undervisning
  • Utveckla ditt ledarskap
  • Öka elevers aktivitet och deltagande
  • Utveckla din kommunikation
  • Prioritera bland arbetsuppgifter
  • Hitta struktur för planering och lektioner m.m.
  • Hantera stress
  • Annat önskemål

Hur går samtalet till?

Coachande samtal är en metod som fokuserar på dig som individ och dina behov. Utgångspunkten är att det är du som har svaren och kunskaperna. Coachens roll är att medvetandegöra, motivera och utmana dig som coachas. Detta sker t ex genom aktivt lyssnande och framåtsyftande frågor. Vi som coacher hjälper också till att utforma handlingar, planera och sätta mål. Istället för att ges råd stöttas du till att hitta dina egna svar och dina egna lösningar. Samtalen sker i en serie av, vanligen två till fem, samtal. Coaching erbjuder både möjligheten att förändra något på sikt såväl som att hitta lösningar i specifika situationer här och nu.

Kommentarer från personer de coachat

Kändes otroligt lyxigt att få samtala om den konkreta yrkesverksamheten.

Det är en fördel att dela samma verklighet med coachen.

Jag bemöttes seriöst, ödmjukt och prestigelöst.

Det var givande samtal och ett härligt engagemang i att vilja bolla, stötta och guida mig och andra kollegor framåt.

Jag kände mig trygg under hela samtalsprocessen vilket gjorde det enkelt att tala öppet om vad jag behöver utveckla.

Det var fantastiskt att få den möjligheten att få reflektera över en situation tillsammans med en lyssnande person som ställde bra och ibland tuffa motfrågor.

Det jag upplevde som mycket positivt var att bli utmanad i att sätta ord på mina tankar och känslor. Inför det första tillfället kom jag in med en känsla av att något inte kändes helt rätt men hade på egen hand inte kunnat identifiera vad det var.

Jag fick en överblick som hjälpte mig att fokusera på rätt strategier.

Coachingen fick mig att vara mer snäll mot mig själv vilket jag verkligen behövde!

Kontakta oss

Ulrika Bergenfeldt

Lärare i svenska, sociologi och kommunikation

Viktoria Fernstedt Westberg

Lärare i svenska, historia, religion och pedagogik