Gå till innehåll

Teknikprogrammet

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Tycker du om att lösa problem? Gillar du att klura och analysera? Teknikprogrammet är en utbildning för dig som är nyfiken, kreativ och gillar att lösa problem.

Hitta på sidan

Det här lär du dig på teknikprogrammet

Programmet ger dig kunskaper och behörighet för högskolestudier inom främst
teknik och naturvetenskap, men även inom andra områden. Utbildningen utvecklar dina kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling.

Utbildningen belyser teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Fysik, kemi och matematik är viktiga ämnen med fokus på tekniska processer. I ämnet teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska föremål och förlopp.

Programmet ger dig kunskaper om både befintlig teknik och utveckling av ny teknik. Teknikutveckling innebär att analysera behov, utveckla idéer, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna. Mycket av arbetet sker i projektform från idé till färdig produkt eller tjänst. Vi ger dig verktyg både för fortsatta studier och i yrkeslivet.

Inriktningar

Design och produktutveckling

 • Den här inriktningen ger dig kunskaper om, och färdigheter i, design och produktutveckling
  där datorstyrd design, samt konstruktion, är centrala. Inriktningen behandlar designprocess och designmetodik.

Informations- och medieteknik

 • Inriktningen ger dig kunskaper om, och färdigheter i, informations-, kommunikations- och medieteknik. Inriktningen behandlar datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. Till årskurs 3 väljer du mellan två spår: informationsteknik eller medieteknik.

Produktionsteknik

 • Om du läser den här inriktningen så får du kunskaper om, och färdigheter i, produktion och företagande. Inriktningen behandlar automation och hur produktionslinjer styrs samt ger produktionskunskaper inom olika områden. Inom inriktningen används också olika digitala simuleringsverktyg så som RoboDK, VCarve och TIA Portal.

Samhällsbyggande och miljö

 • Den här inriktningen ger dig kunskaper om, och färdigheter i, samhällsbyggande, miljö och arkitektur. Inriktningen behandlar byggande och miljöfrågor ur ett brett perspektiv, såväl tekniskt, ekologiskt och estetiskt, som ekonomiskt och socialt.

Teknikvetenskap

 • På den här inriktningen får du kunskaper om, och färdigheter i, teknikvetenskapens arbets- metoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Inriktningen innebär fördjupade kunskaper i teknik, matematik och fysik.

Det här kan du jobba med i framtiden

Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Du kan till exempel läsa vidare till:

 • designer
 • arkitekt
 • civilingenjör
 • systemutvecklare
 • programmerare
 • sjöbefäl
 • konstruktör
 • ingenjör
{"X":0.0,"Y":0.023333333333333334,"Width":1.0,"Height":0.66666666666666663}

Gymnasiearbete

I slutet av programmet gör du ett gymnasiearbete. Där får du formulera en frågeställning, planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår från viktiga kunskapsområden på programmet.

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för teknikprogrammet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Efter programmet

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskolan. Du får även högskolebehörighet till fler områden. Ditt inriktningsval på programmet samt individuella val ökar bredden på din behörighet till högskola och universitet.

Det är viktigt att planera dina studier om du vill ha särskild behörighet till en viss högskoleutbildning. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.