Gå till innehåll

Barn- och fritidsprogrammet

{"X":0.235,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Barn- och fritidsprogrammet är ett program för dig som vill arbeta med människor. Du får lära dig om människor i olika åldrar utifrån pedagogik, fritid och hälsa, ledarskap och sociologi. Efterfrågan är stor på utbildad personal inom många av våra yrkesområden.

Hitta på sidan

Det här lär du dig på barn- och fritidsprogrammet

På Barn- och fritidsprogrammet ger vi dig möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor för att klara dessa yrken både i teori och praktik.

Yrkena kräver att du under utbildningen utvecklar ditt ledarskap och bland annat övar dig i att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera vad som ska göras inom verksamheterna. Du förbereds genom att arbeta både enskilt och i grupp med både teoretiska och praktiska uppgifter.

Under utbildningen genomförs bland annat:

 • rastverksamhet på grundskolor
 • temadag med prova-på parasport 
 • aktivitetsdagar på förskolor och grundskolor
 • studiebesök i olika verksamheter
 • besök av yrkesverksamma
 • friluftsliv
 • praktiska övningar i metodrum

Inriktningar

Inom programmet finns två inriktningar: "Pedagogiskt och socialt arbete" eller "Fritid och hälsa". De påbörjas först under det andra året på programmet. På inriktningen "Pedagogiskt och socialt arbete" läser du mot yrkena barnskötare och stödassistent eller mot vidareutbildning inom barnomsorg och skola. På inriktningen "Fritid och hälsa" läser du mot yrket stödassistent eller mot vidareutbildning för andra yrken inom fritidssektorn.

Det här kan du jobba med i framtiden

Barnskötare

Som barnskötare kan du arbeta inom förskola (barn i åldern 1-6 år) eller inom skola och fritidshem (barn i åldern 6-12 år). Tillsammans i arbetslag arbetar du då med att stödja barns utveckling och lärande, lägga grunden till ett livslångt lärande och genom god omsorg skapa en trygg miljö för barn i samarbete med deras föräldrar.

Fritidssektorn

Inom fritidssektorn kan du arbeta med människors fritid och friskvård på till exempel badanläggningar, fritidsanläggningar och träningsanläggningar. Det kan vara allt inom idrotts- och föreningsverksamhet, ledarskap inom fritidsverksamheter, friluftsliv, hälsa, friskvård med mera.

Stödassistent

Arbetet som stödassistent innebär att ge extra stöd i vardagen åt människor som har en funktionsnedsättning. Tillsammans i arbetslag arbetar man med utveckling, lärande och omsorg om människor i behov av stöd. Meningsfullhet och respekt för människors lika värde är viktigt i arbetet.

{"X":0.05,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Arbetsplatsförlagt lärande

I utbildningen ingår 15 veckors yrkespraktik som kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl). Skolan ordnar apl-plats till dig under utbildningen. Under din apl har du en handledare som hjälper dig och du får möjlighet att pröva dina kunskaper praktiskt utifrån dina teoretiska kunskaper.

Utlandspraktik

Erasmus+ är ett europeiskt utbytesprogram som ger dig möjlighet att studera och praktisera i Europa. År 2021-2027 är alla Jenny Nyströmskolans program ackrediterade och kan skicka elever utomlands för att göra praktik. Hela praktiken finansieras av Erasmus+ och är en språngbräda in i yrkeslivet. Under sista året av din utbildning på Barn- och fritidsprogrammet finns möjlighet att ansöka om, och göra delar av din apl utomlands.

Kombinera med Nationell idrottsutbildning (NIU)

Barn- och fritidsprogrammet kan kombineras med nationell idrottsutbildning (NIU).

{"X":0.03,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Efter utbildningen

Efter examen kan du gå direkt till arbete som till exempel barnskötare, omsorgsassistent eller yrken inom fritidssektorn beroende på vilken inriktning du valt.

Studera vidare efter programmet och behörighet

Du kan också välja att studera vidare om du valt kurser som gör dig behörig till önskad utbildning. Exempel på utbildningar efter examen är:

 • förskollärare
 • lärare i fritidshem
 • lärare
 • socionom
 • polis
 • omsorgspedagog
 • fritidsledare
 • personlig tränare
 • simlärare.

Gymnasiearbetet

I slutet av barn- och fritidsprogrammet gör du ett gymnasiearbete inom ditt valda yrkesområde. Där får du visa att du har de kunskaper som behövs för att börja jobba med det du utbildat dig till.

Programstruktur

I programstrukturen ser du vilka ämnen och kurser som ingår i programmet. Du ser också hur många poäng varje kurs omfattar.

Examensmål

Examensmålen beskriver vad du ska kunna när du har tagit examen från ett visst gymnasieprogram.

Examensmål för barn- och fritidsprogrammet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.