Gå till innehåll

Ledighet under terminstid

{"X":0.1,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

För att ledighet ska beviljas under terminstid krävs goda skäl eftersom du som gymnasieelev har så pass långa ledigheter under året.

Hitta på sidan

I gymnasieförordningen regleras att läsåret (arbetsåret för eleven) skall omfatta minst 178 skoldagar. Det innebär att elevernas läsår omfattar cirka 35 veckor. Det finns alltså 17 veckor per år utanför de 35 skolveckorna som kan utnyttjas för rekreationsresor. Skolan beviljar därför inte resor i rent rekreationssyfte, under terminstid.

Mentor kan bevilja ledighet för enskild angelägenhet exempelvis tandläkar- och läkarbesök upp till högst tre dagar per läsår.

Ansökan om ledighet mer än tre dagar beviljas/avslås av rektor.

Om elev, trots avslag på ansökan om ledighet, ändå uteblir från skolan betraktas det som frånvaro utan giltig orsak och rapporteras till CSN.

Ansök om ledighet