Kursplan

Dessa kurser läser man på naturkunskapsprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen:

Engelska 5, 100 poäng
Engelska 6, 100 poäng
Historia 1b, 100 poäng
Idrott och hälsa 1, 100 poäng
Matematik 1c, 100 poäng
Matematik 2c, 100 poäng
Matematik 3c, 100 poäng
Religionskunskap 1, 50 poäng
Samhällskunskap 1b, 100 poäng
Svenska 1, 100 poäng
Svenska 2, 100 poäng
Svenska 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen:

Biologi 1, 100 poäng
Fysik 1a, 100 poäng
Kemi 1, 100 poäng

Följande inriktningar:

Naturvetenskap och samhälle

Inriktningsgemensamma ämnen
Biologi 2, 100 poäng
Geografi 1, 100 poäng
Samhällskunskap 2, 100 poäng

Programfördjupning - Elevens val
Engelska 7, 100 poäng
Entreprenörskap, 100 poäng
Filosofi 1, 50 poäng
Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng
Psykologi 1, 50 poäng
Psykologi 2b, 50 poäng
Träningslära 1, 100 poäng

Programfördjupning - Skolans val
Internationella relationer, 100 poäng

Naturvetenskap


Biologi 2, 100 poäng
Fysik 2, 100 poäng
Kemi 2, 100 poäng
Matematik 4, 100 poäng

Programfördjupning - Elevens val
Engelska 7, 100 poäng
Entreprenörskap, 100 poäng
Filosofi 1, 50 poäng
Matematik 5, 100 poäng
Naturvetenskaplig specialisering, 100 poäng
Psykologi 1, 50 poäng
Psykologi 2b, 50 poäng
Träningslära 1, 100 poäng

Individuellt val: 200 poäng

Gymnasiearbete: 100 poäng

Kontakta oss

Jonas Hallén

Signatur: H

Programrektor

HV och NA - programmet

0480-45 16 12

073-060 15 35

Malin Långberg

Signatur: LMA

Studie- och yrkesvägledare

BA, HV, NA-programmen

0480-45 16 19

076-100 35 75