GYF / Om oss / Jobba hos oss

Jobba hos oss

Kalmarsunds gymnasieförbund erbjuder en mångfald av utbildningar. Våra skolor kännetecknas av trygghet och en inkluderande miljö. Vi ligger långt fram i utvecklingen och kombinerar IT med modern pedagogik. Tillsammans skapar detta fler möjligheter för dig - och din framtid.

Kalmarsunds gymnasieförbund är ett kommunalförbund som startade 1 juli 1995. Förbundet har till uppgift att bedriva och utveckla gymnasial utbildning, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning åt medlemskommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga och Torsås. Cirka 3 250 elever finns inom gymnasieskolan, 120 inom gymnasiesärskolan och ungefär 1 000 studerande inom kommunal vuxenutbildning. Personalen utgörs av cirka 540 tillsvidareanställda.

Förbundets skolor i Kalmar är Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan, Stagneliusskolan och Axel Weüdelskolan. Inom förbundet finns även Ölands utbildningscenter i Borgholm.

Förbundskansliet är lokaliserat på Campus Storken, på Stagneliusgatan i Kalmar, och består av kvalificerade stödfunktioner som samordnar och ansvarar för förbundets olika områden såsom ekonomi, kansli, arbetsrätt, arbetsmiljö, personal, IT, kommunikation med mera.

Personalpolitiskt program

Kalmarsunds gymnasieförbund ska vara en attraktiv arbetsplats där alla ska kunna känna trygghet, trivsel, arbetsglädje och engagemang. Utan en god arbetsmiljö är inte heller grunden för ett hållbart arbetsliv möjligt. 

Läs mer