Gå till innehåll

Låna och reservera

{"X":0.165,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Dessa regler gäller för böcker som du lånar på biblioteket och även för läromedel.

Hitta på sidan

Vem får låna?

Alla elever och all personal inom Kalmarsunds Gymnasieförbund får låna på skolans bibliotek.

Lånekort

Lånekorten gäller inom hela kommunen. Kontakta biblioteket om du inte har något lånekort. Du kan också låna med hjälp av ditt personnummer och pinkod. Lånekortet är en värdehandling och du har personligt ansvar för allt som lånas på kortet.

Lånetid

Lånetiden är normalt fyra veckor, för läromedel längre tid beroende på din kurs.

Omlån

Om du inte har hunnit läsa ut boken när lånetiden går ut kan du alltid låna om den, så länge det inte är någon annan i kö på boken. Du kan enkelt själv låna om boken via länken nedan. Du måste då ha tillgång till ditt lånekort eller personnummer och ha en pinkod. Om du inte har en pinkod kan du skaffa en genom oss på biblioteket. Du kan också låna om genom att kontakta oss via mejl, telefon eller komma till biblioteket.

Omlån på Stagneliusskolans biblioteks webbplats Länk till annan webbplats.

  1. Logga in med Personnummer/ Lånekortsnummer + Pinkod (4 siffror).
  2. Välj "Mina Lån".
  3. Markera de böcker du vill låna om genom att kryssa i rutan till höger om boktiteln.
  4. Klicka på "Låna om".
  5. Logga ut.

Påminnelser och räkningar

  1. Första påminnelsen skickas ut strax efter att boken skulle ha lämnats tillbaka. Den kommer direkt till din e-post (ksgyf).
  2. Andra påminnelsen mejlar vi ut en vecka efter den första påminnelsen. Påminnelsen skickas till din e-post (ksgyf).
  3. Är böckerna inte tillbakalämnade efter ytterligare 30 dagar skickar vi en räkning, där varje bok ersätts med 200 kronor per bok. Har man tappat bort böckerna får man ersätta dem – lämnar man tillbaka böckerna river vi räkningen. Dessa regler gäller även för läromedel.

Dessa regler gäller även för läromedel.