GYF / Utbildning / Gymnasieprogram / Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan

Utbildningar inom Gymnasiesärskolan vänder sig till dig som gått i den obligatoriska särskolan. Här finns en egen skolform med egna kursplaner för nationella och individuella program. Utbildningstiden är fyra läsår.

Utbildningens målsättning är att förbereda dig för ett vuxenliv med arbete, boende och fritid. Undervisningen sker i mindre grupper och du arbetar själv eller tillsammans med andra. Som elev får du en individuell studieplan som bygger på dina erfarenheter, kunskaper och intressen. 

Gymnasiesärskolans målsättning är att du efter skolan ska ha ett fungerande vuxenliv med sysselsättning, boende och fritid. Utifrån dina förutsättningar provar du sysselsättning inom daglig verksamhet eller har arbetsplatsförlagt lärande (APL) på den öppna arbetsmarknaden. Under din APL fördjupar du dina kunskaper inom ett yrkesområde.

På gymnasiesärskolan kan du välja mellan fem olika nationella program.

  • Administration, handel och varuhantering
  • Fastighet, anläggning och byggnation
  • Hotell, restaurang och bageri
  • Samhälle, natur och språk
  • Individuellt program

De nationella programmen har en yrkesinriktning. Det är yrkesinriktningen som ger programmet dess karaktär och det är här tyngdpunkten i din utbildning ligger. I slutet av dina studier gör du ett gymnasiesärskolearbete där du visar vad du har lärt dig på din utbildning, När du slutar får du ett gymnasiesärskolebevis. 

För mer information - klicka här.