Gå till innehåll

Information till studie- och yrkesvägledare

Material och information till dig som arbetar som studie- och yrksesvägledare på grundskola. Observera att alla filer inte är tillgänglighetsanpassade.

Informationshäfte

Ändringsmeddelande

Informationshäftet till studie- och yrkesvägledare inför gymnasieantagningen 2023/2024 redigeras löpande utifrån aktuella ändringar. Första upplagan
för 2023/2024 upprättades 2022-11-28. När en ny version läggs ut förtecknas väsentliga förändringar på denna sida.

Ändring 2022-12-01

 1. Sida 28, ny SYV på Åkerboskolan.

Ändring 2022-12-09

 1. Sida 20, IMVHVGLA-ÅKR borttaget.

Ändring 2023-01-02

 1. Sida 29, ny SYV på Östra skolan.

Ändring 2023-01-10

 1. Sida 25, inriktningen BAHUS tillagd i Praktiska Gymnasiet Kalmars utbud.
 2. Sida 26, inriktningen VVS tillagd i Praktiska Gymnasiet Kalmars utbud.

Ändring 2023-01-18

 1. Sida 30, ny SYV på Åkrahällskolan.

Ändring 2023-01-30

 1. Sida 26, val av profilklass på SYAB är borttaget.

Ändring 2023-02-01

 1. Sida 32, Kalmarsunds gymnasieförbund har tecknat samverkansavtal med
  Oskarshamn kommun.

Ändring 2023-02-09

 1. Sida 17, ändrat från RL-JN till RL0L-JN då hela programmet är lärlingsförlagt.

Ändring 2023-03-08

 1. Sida 32, Kalmarsunds gymnasieförbund har tecknat samverkansavtal gällande NIU med Eksjö kommun.

Ändring 2023-03-17

 1. Sida 32, Kalmarsunds gymnasieförbund har tecknat samverkansavtal gällande NIU med Lindeskolans gymnasium (Lindesbergs kommun).

Ändring 2023-03-20

 1. Sida 32, Kalmarsunds gymnasieförbund har tecknat samverkansavtal gällande NIU med Filbornaskolan (Helsingborgs stad, endast tennis).
 2. Sida 32, Kalmarsunds gymnasieförbund har tecknat samverkansavtal gällande NIU med Liljaskolan (Vännäs kommun).

Ändring 2023-03-27

 1. Sida 32, Kalmarsunds gymnasieförbund har tecknat samverkansavtal gällande NIU med Malmö stad.

Ändring 2023-04-12

 1. Sida 32, Kalmarsunds gymnasieförbund har tecknat samverkansavtal gällande NIU med Vreta utbildningscentrum (Region Östergötland).

Ändring 2023-04-27

 1. Sida 17, IMYBA-LK tillagt.

Ändring 2023-05-04

 1. Sida 32, Kalmarsunds gymnasieförbund har tecknat samverkansavtal gällande NIU med Malung-Sälens kommun.

Ändring 2023-05-08

 1. Sida 24, ESEST-FLK och IMVESEST-FLK borttaget.

Ändring 2023-05-10

 1. Sida 28, ny SYV Smedbyskolan.

SYV-informationsmöten

Presentationer från tidigare informationsmöten under nuvarande och föregående år.

Blanketter

Överlämning från grundskola till gymnasieskola

Plan för utbildning - Programinriktat val (IMV)

Therese Larsson

Antagningshandläggare