Gå till innehåll

Information till studie- och yrkesvägledare

{"X":0.1025,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Material och information till dig som arbetar som studie- och yrkesvägledare på grundskola. Observera att alla filer inte är tillgänglighetsanpassade.

Hitta på sidan

Informationshäfte

Ändringsmeddelande

Informationshäftet till studie- och yrkesvägledare inför gymnasieantagningen 2024/2025 redigeras löpande utifrån aktuella ändringar. Första upplagan
för 2024/2025 upprättades 2023-11-13. När en ny version läggs ut förtecknas väsentliga förändringar på denna sida.

Ändring 2023-11-15
1. Sida 29, ny SYV på Åkerboskolan.

Ändring 2023-12-01
1. Sida 2, Mönsterås kommun tillagt.
2. Sida 7, grundskolor i Mönsterås kommun tillagt.
3. Sida 31, SYV för Mönsterås kommuns grundskolor tillagt.

Ändring 2023-12-08
1. Sida 29, ny SYV på Nordic International School.

Ändring 2023-12-22
1. Sida 17, ny studieväg på AST-enheten.
2. Sida 29, ny SYV på Smedbyskolan.

Ändring 2024-01-08
1. Sida 10, kvittenser från Dexter sparas nu på avlämnande skola.

Ändring 2024-01-15
1. Sida 25, ESEST-FLK tillagt.
2. Sida 25, IMVES-FLK tillagt.

Ändring 2024-01-30
1. Sida 32, ny SYV på SYAB.

Ändring 2024-03-14
1. Sida 7, LBS borttaget (ingen antagning i år).
2. Sida 26, LBS programutbud borttaget.

Ändring 2024-03-20
1. Sida 33, Kalmarsunds gymnasieförbund har tecknat samverkansavtal gällande NIU med Halmstad kommun.

Ändring 2024-03-28
1. Sida 33, Kalmarsunds gymnasieförbund har tecknat samverkansavtal gällande NIU med Staffanstorps kommun.

SYV-informationsmöten

Presentationer från tidigare informationsmöten under nuvarande och föregående år.

Blanketter

Överlämning från grundskola till gymnasieskola

Plan för utbildning - Programinriktat val (IMV)

Therese Larsson

Antagningshandläggare