Gå till innehåll

Ansök till AST-enheten

{"X":0.3,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Utbildningen är anpassad för elever med behov inom området autismspektrumtillstånd.

Hitta på sidan

  • För elever som inte har uppnått behörighet för ett yrkesprogram finns introduktionsprogrammet individuellt alternativ, kod för ansökan är IMAA-ST.
  • För elev som är behörig till nationellt program och i behov av anpassad utbildning enligt ovan erbjuds utbildning inom ramen för samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning medier, information och kommunikation profilklass AST, ansökningskod är SAMEDA-ST och inom försäljnings- och serviceprogrammet profilklass AST, ansökningskod är FSA-ST.

Hur du ansöker

Ansökan för samtliga program på AST-enheten sker i Dexter. Vid ansökan är det önskvärt om betyg från åk 6 och framåt (även terminsbetygen) skickas in. Detta underlättar planeringen. Med ansökan bifogas handlingar som visar behovet av anpassad utbildning.

Främst för medlemskommuner och samverkanskommuner

Utbildningarna är i första hand avsedda för elever från medlemskommunerna inom Kalmarsunds gymnasieförbund och dess samverkanskommuner.

Antagningsprocess

För att möjliggöra en välplanerad övergång mellan grundskola och gymnasium sker antagningen enligt särskild ordning, ansökan sker på sedvanligt sätt före 15 februari. Observera att AST-enheten inte omfattas av omvalsperioden. Ansökningar som kommer in efter 15 februari anses vara sent inkomna och behandlas i mån av plats.

Motivet till direktionens beslut att utbildningarna inte ska omfattas av omvalsperioden är att man vill skapa förutsättningar för en välplanerad övergång från grundskola till gymnasium med tidigt antagningsbesked och möjlighet till introduktion redan under vårterminen i åk 9.

Beslut om antagning

Beslut om antagning och eventuellt urval bland de sökande till de aktuella utbildningarna görs av antagningshandläggare efter förslag från en beredningsgrupp. Beredningsgruppen gör en bedömning av elevens behov. Urval till de nationella programmen görs på meritvärde och till individuellt alternativ görs en helhetsbedömning av den sökandes samlade meriter, individuella skäl och förutsättningar för de sökta utbildningarna.