Gå till innehåll

Värdera information

{"X":0.2925,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Att arbeta källkritiskt innebär inte att man ska misstro alla källor, det handlar om att använda dem på rätt sätt!

Hitta på sidan

Tryckt material, till exempel böcker och tidningar, granskas oftast noga innan det publiceras. På webben däremot är det väldigt lätt för vem som helst att publicera vad man vill. Därför är det viktigt att du källgranskar de webbsidor som du tänker använda dig av. Ibland kanske det inte ens går att hitta någon upphovsman till sidan och då är det bättre att försöka hitta en annan sida.

Tänk på att alltid använda dig av minst två olika källor och gärna ännu fler! Om två olika källor säger samma sak så ökar det sannolikheten för att den information du har hittat faktiskt stämmer.

Upphov/ansvar

Vem ligger bakom sidan? Om det är en privatperson som ligger bakom sidan kan det finnas anledning att vara tveksam till informationen som finns på sidan.
På exempelvis www.allwhois.org kan du skriva in domännamnet och i bästa fall få fram ett namn på upphovsmannen som du kan forska vidare på.

Ämne och omfång

Är materialet ytligt eller går det på djupet av de frågor som du vill undersöka? Täcker det flera olika aspekter av ämnet? Får du svar på väsentliga frågor om ämnet? Kan du bedöma om innehållet är riktigt/sant? Är språket bra, eller finns det mycket felstavningar och talspråk på sidan?

Objektivitet och tillförlitlighet

Vad är syftet med sidan? Är det en ren faktasida eller vill man påverka människor att tycka något? Det är viktigt att skilja på webbplatser med faktainnehåll och webbplatser med debattinlägg, synpunkter, propaganda etc. Redovisas personliga åsikter på sidan? Det är absolut inte fel att använda sig av "vinklade" sidor om det är det som är syftet med skolarbetet. Man kanske t.ex. ska belysa eller presentera en viss sida av ett problem eller ämne, exempelvis Ja till livets åsikter om aborter.

Aktualitet

Är det viktigt att informationen du hittar är aktuell? Har det tillkommit ny väsentlig forskning inom ditt ämne eller är det ett ämne där inget nytt tillkommer eller ändras? Om det t.ex. är ett skolarbete inom historia eller religion kanske det inte spelar så stor roll om det är aktuellt, men om det handlar om samhällskunskap är det oftast viktigt att det är aktuella fakta.

Kommersialism

Om du t.ex. ska göra ett skolarbete om ett företag kan det vara viktigt att tänka på följande:

  • Informationen på företagets hemsida är odelat positiv till det egna företaget.
  • Företaget kan överdriva sitt engagemang i olika samhällsfrågor, t.ex. miljön.
  • Syftet med all företagsverksamhet är ytterst att öka vinsten och skapa goodwill kring företaget.

I övrigt behöver det dock inte vara fel att använda sig av ett företags hemsida, men det är alltid bra att komplettera med minst en källa till.

Målgrupp

Oftast har den eller de personer som gör en hemsida en tanke om vem man vänder sig till. En sida om klimathotet t.ex. kan se väldigt olika ut, beroende på om man vänder sig till elever eller naturvetenskapliga forskare.

Form, layout och navigering

Är det lätt att hitta den information du söker på sidan? Passar text och bilder ihop? Har bilderna någon funktion? Om det är en väldigt rörig hemsida kan det finnas anledning att bli lite skeptisk till informationen på hemsidan. Om det däremot är lätt att hitta på sidan och om informationen som finns är tydlig, så ökar det sidans trovärdighet.

Här kan du läsa mer om källkritik och även få tips på hur du anger dina källor i källförteckningen på ditt skolarbete: