Gå till innehåll

Låna, reservera och beställa

{"X":0.1725,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Dessa regler gäller för böcker som du lånar på biblioteket och även för läromedel.

Hitta på sidan

Vem får låna?

Alla elever och all personal inom Kalmarsunds Gymnasieförbund får låna på skolans bibliotek.

Lånekort

Lånekorten gäller inom hela kommunen. Kontakta biblioteket om du inte har något lånekort. Du kan också låna med hjälp av ditt personnummer och pinkod. Lånekortet är en värdehandling och du har personligt ansvar för allt som lånas på kortet.

Lånetid

Lånetiden är normalt 28 dagar, för tidskrifter 14 dagar. Läromedel har längre lånetid beroende på kurs.

Återlämning

Bibliotekets böcker/tidskrifter lämnas tillbaka i återlämningslådan som finns bredvid dörren.

Omlån

Om du inte har hunnit läsa ut boken när lånetiden går ut kan du alltid låna om den, så länge det inte är någon annan i kö på boken. Du kan enkelt själv låna om boken via länken nedan. Du måste då ha tillgång till ditt lånekort eller personnummer och ha en pinkod. Om du inte har en pinkod kan du skaffa en genom oss på biblioteket. Du kan också låna om genom att kontakta oss via mejl, telefon eller komma till biblioteket.

Hur du gör ett omlån

  1. Logga in med Personnummer/ Lånekortsnummer + Pinkod (4 siffror) i bibliotekets katalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  2. Välj "Mina Lån".
  3. Markera de böcker du vill låna om genom att kryssa i rutan till höger om boktiteln.
  4. Klicka på "Låna om".
  5. Logga ut

Påminnelser och räkningar skickas ut enligt följande tider:

  1. Första påminnelsen skickas ut 2 dagar efter att boken skulle ha lämnats tillbaka. Den kommer direkt till din ksgyf-mejl.
  2. Andra påminnelsen mejlar vi ut 9 dagar efter att boken skulle ha lämnats tillbaka. Påminnelsen skickas till din ksgyf-mejl.
  3. Har böckerna inte lämnats tillbaka efter ytterligare 30 dagar skickar vi en räkning, där varje bok ersätts med 200 kronor per bok. Har du tappat bort böckerna får du ersätta dem – lämnar du tillbaka böckerna river vi räkningen. Denna räkning skickas med vanlig post hem till dig.

Dessa regler gäller även för läromedel.