Gå till innehåll

Stipendier

{"X":0.185,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

En presentation av några stipendier som går att söka om du har studerat eller studerar vid någon av förbundets skolor. Till samtliga stipendier måste olika kriterier uppfyllas för att du ska kunna söka. När du har hittat en fond som matchar dig kan du skriva ut ansökningshandlingen, fylla i och skicka till adressen.

Utses av stipendienämnden vid Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmsskolan.

Stiftelsens kapital ska delas ut som premier eller stipendier till elever vid yrkesrelaterade program vid Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmsskolan.

Utses av stipendienämnden vid Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmsskolan.

Delas ut till Jenny Nyströmskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan.

Utses av stipendienämnden vid Lars Kaggskolan.

Kapitalet får användas till elev på Lars Kaggskolan företrädesvis för belöning och uppmuntran åt elev som uppvisat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berördvärd flit. Kapitalet kan också användas till belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott. Det kan också användas till stipendium till fortsatt utbildning, som hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands, studiebesök, skolresa, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annat som är gemensamt för eleverna. Kalmar kommunstyrelse svarar för den ekonomiska förvaltningen och Kalmarsunds gymnasieförbund disponerar kapitalet. Efter hörande av personalkonferensen på Lars Kaggskolan beslutar direktionen för Kalmarsunds gymnasieförbund om utdelning.

Delas ut till fem studerande vid svenskt universitet eller högskola som är födda i Kalmar kommun.

Kapitalet delas ut i fem lika stora stipendier. En särskild stipendienämnd utser stipendiaterna som ska studera vid något svenskt universitet eller högskola. Fyra av stipendiaterna ska vara födda i Kalmar kommun. Stiftelsen förvaltas av Kalmar kommunstyrelse och Kalmarsunds gymnasieförbund disponerar kapitalet.

Studerande vid svenskt universitet och högskola, som avslutat sin utbildning vid någon av Kalmar kommuns gymnasieskolor, kan få stipendier ur Dahmska fonden.

Följande principer är vägledande för utdelning:

 • Stipendier avser första utbildning - alltså inte en andra utbildning eller vidareutbildning.
 • Den studerande ska vara född inom Kalmar kommun.
 • Den studerande ska ha tagit poäng enligt normal studietakt.
 • Den studerande ska vara inskriven vid svenskt universitet/högskola. Studier utomlands räknas, om de ingår i den svenska utbildningen.
 • Stipendier utdelas ej under utbildningens första år respektive sista termin.
 • Stipendierna fördelas mellan olika typer av utbildningar; äldst i utbildning prioriteras.
 • Ansökningshandlingarna måste vara kompletta för att beaktas.

Ansökningshandlingarna ska omfatta:

 • Personbevis
 • Kortfattad redogörelse för hittills bedrivna studier med angivande av studiemål och beräknad tid för avläggande av examen.
 • Originalintyg/bevittnad kopia av intyg från universitet/högskola om att studier bedrivs under terminen.
 • Original/bevittnad kopia av registerutdrag som visar avklarade kurser med summan av avklarade poäng framräknad.
 • Uppgift om hittillsvarande inkomst under nuvarande kalenderår, undertecknad med försäkran på heder och samvete.
 • Bevittnad kopia av avgångsbetyg från gymnasieskola i Kalmar.
 • Sökande skall särskilt ange att han/hon är född inom Kalmar kommun, samt styrka detta med personbevis.

Gör din ansökan

Ansökningsperiod: September-oktober månad varje år. Den undertecknade ansökan ska vara inlämnad till oss senast den 31 oktober.

Ansökan skickas till

Stipendienämnden Stagneliusskolan
Box 824
391 28 Kalmar