Gå till innehåll

Ledighet under terminstid

{"X":0.1,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

När du har börjat en gymnasieutbildning har du närvaroplikt. Enligt gymnasieförordningen kan ledighet beviljas för enskild angelägenhet.

Hitta på sidan

Med enskild angelägenhet menas till exempel:

 • Högtid inom familjen.
 • Besök hos anhörig i samband med till exempel sjukdom.
 • Resa till släkt utomlands av familjeskäl.
 • Förtroendeuppdrag.

En semesterresa betraktas vanligen inte som enskild angelägenhet. Resor ska i första hand förläggas till loven, som sammanlagt omfattar cirka 15 veckor. Ledighet för mer än 5 dagar ges endast i undantagsfall. Ledighet ges normalt inte för sådant som kan bokas in efter skoltid eller på lov till exempel körlektioner (ledighet ges för ”Risk 2:an” - halkkörning och uppkörning).

Lots kan bevilja ledighet för upp till och med tre dagar. Önskas mer än tre dagars ledighet är det rektor som avgör om man får ledigt eller ej. Skolan erbjuder normalt inte stödundervisning eller extra skrivningstillfällen/laborationer till följd av ledighet.

Anvisningar

 • Ansökan om ledighet skall göras på särskild blankett och alltid sökas i god tid före (två veckor vid 1-3 dagar, en månad vid längre ledighet).
 • För omyndiga elever skall blanketten skrivas under av förälder/vårdnadshavare.
 • Samtliga undervisande lärare skall ge utlåtande på ledighetsblanketten (sida 2). Det är eleven som ska kontakta samtliga berörda lärare.
 • Blanketten lämnas därefter till lots som, om ledigheten avser mera än tre dagar, ger ett utlåtande och lämnar blanketten till rektor.

Bedömningsgrunder

 • Skälet för ledighet skall uppfylla kraven, d.v.s. tolkas som enskild angelägenhet enligt ovan.
 • Eleven skall ha visat att han eller hon har sådana studieresultat att inläsning kan ske på egen hand. Det är elevens ansvar att ta reda på vad som gås igenom under ledigheten och själv tillgodogöra sig detta.
 • Eleven ska ha haft god närvaro i skolan.
 • Huvuddelen av undervisande lärare skall tillstyrka ledigheten.
 • Blanketten skall lämnas till lots fullständigt ifylld.

Ansök om ledighet