Gå till innehåll

Antagning

{"X":0.0,"Y":0.0,"Width":1.0,"Height":1.0}

Antagning sker av behöriga sökande. Är antalet sökande fler än antalet platser sker ett urval av vilka som ska bli antagna. Grund för urvalet är den sökandes slutbetyg från grundskolan.

Hitta på sidan

Meritvärde

Från och med 2014 får meritvärdet för en elev som fått betyg i moderna språk inom ramen för språkval utgöras av summan av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt.

Bokstavsbetygen tilldelas ett värde. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i slutbetyget plus eventuellt betyg i moderna språk. Du kan få max 340 poäng i meritvärde.

Betyg enligt den sexgradiga betygsskalan meritvärderas enligt:

 • A=20
 • B=17,5
 • C=15
 • D=12,5
 • E=10
 • F=0.

Huvudmannen för utbildningen ska avsätta ett antal platser till elever som behöver företräde till sökt utbildning (fri kvot).

Den vanligaste orsaken är att eleven har tillfälliga medicinska eller sociala skäl som påverkat meritvärdet negativt eller kommer från skolor vilkas betyg inte utan vidare kan jämföras med betyg från svensk grundskola.

Skriftliga skäl för behandling i fri kvot ska lämnas med ansökan. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för rådgivning. Förutom medicinska och sociala faktorer är följande viktigt vid bedömningen:

 • elevens förutsättningar att klara sökt utbildning
 • elevens intresse för sökt utbildning
 • eleven ska vara behörig till den aktuella utbildningen

För ansökan om fri kvot finns särskilda blanketter. En blankett för sökanden och en för yttrande från avlämnande skola. Dessa blanketter ska lämnas tillsammans med gymnasieansökan.

Prov och intervju - estetiska programmet

Alla som söker till estetiska programmet inbjuds till prov och en intervju under våren.

Preliminär antagning och omval

Antagningsförfarandet går till så att du i början av april kan se resultatet av en preliminär antagning i Dexter. Därefter har du möjlighet att göra omval, till exempel ändra sökväg eller byta valrang på redan sökt utbildning.

Slutligt antagningsbesked

I början av juli ser du ditt slutliga antagningsbesked när du loggar in i Dexter. Där kommer även att finnas information om hur du svarar på beskedet. Är du antagen till någon utbildning så står det här när utbildningen börjar. Om du sökt utbildning i annan kommun kommer besked från annat antagningskansli och inte via Dexter.

Har du inte någon inloggning registrerad så får du ett antagningsbesked sänt via post till den adress där du är folkbokförd.

Det är viktigt att du svarar på ditt antagningsbesked. Om du får antagningsbesked från flera antagningskanslier ska du besvara samtliga antagningsbesked.

Reservantagning

Under augusti och fram till 13 september pågår reservantagning. Erbjudande om plats sker då via sms eller e-post.

Ovanstående innebär att det preliminära antagningsresultatet kan ändras och du bör tänka på att alla elever kan höja sina betyg till den slutliga antagningen, vilken grundar sig på slutbetygen från åk 9.

Vanliga frågor och svar

Besked om slutlig antagning meddelas den 1 juli på två olika sätt.

 1. Sökande med inloggning till webbplatsen Dexter får sitt besked genom att logga in.
 2. Sökande utan inloggning får sitt besked via post.

Sökande med inloggning svarar alltid via Dexter genom att markera alternativ enligt information på sidan. Om den sökande tackar nej till utbildningen ska även svaret skrivas ut, skrivas under och sändas in enligt information på beskedet.

Sökande som får besked via post svarar genom att sända in svarstalongen på
beskedet alternativt mejlar sitt personnummer och svar till gymnasieantagningen@gyf.se.

Det är viktigt att ta ställning till alla besked som du får. Har du sökt till flera
utbildningsanordnare till exempel fristående eller kommunala skolor på andra orter så kommer det besked från dem. Hantera varje antagningsbesked enligt den information som finns.

Du hittar information om sent omval på vår sida om omval.

(Frågan kan generellt gälla önskemål om lägre valalternativ än det
den sökande antagits till eller ett helt nytt sökalternativ.)

Då ska ett sent omval göras. Du hittar information om sent omval på vår sida om omval.

Kontakta det kansli som sköter antagningen för den utbildning du sökt.

Gäller det en utbildning inom Gymnasieantagningen i Kalmar så lämna namn, adress och personnummer så sänder vi ett nytt besked.

Det ska i första hand ske via inloggning på Dexter. Om det av någon anledning
inte är möjligt så ange personnummer, besked samt aktuell utbildning. Det går
bra både via post och e-post.

IMV kan erbjudas elever om det finns lediga platser på programmet. Ansökan till
IMV har kunnat ske på sedvanligt sätt som övriga program. Sökande som är
behörig till IMV kan komma att erbjudas eventuell plats i turordning efter
jämförelsetal. Önskemål gällande om-/nyval sänds till Gymnasieantagningen för
registrering. Besked om reservantagning kommer mellan 5 augusti och 13
september genom kontakt med sökande. Ange gärna telefonnummer och e-postadress på ansökan. Ansökan ska göras på omvalsblankett. Du hittar information om sent omval på vår sida om omval.

På antagningsbeskedet i Dexter eller på utsänt besked finns uppgifter om
uppropstid, i övrigt hänvisas till skolornas hemsidor eller expeditioner.

En sökande som har tillgång till BankID eller Freja eID+ ska logga in via det. Annars ska sökande i första hand vända sig till sin studie- och yrkesvägledare (SYV). Om SYV:en har semester kan sökande skriva till gymnasieantagningen@gyf.se för att få sina inloggningsuppgifter, dock kommer inget svar komma vecka 28, 29, 30 eller 31.

Önskemål om klassplacering framförs av sökande till expeditionen på den skola
som du ska gå på.

Vid samma jämförelsetal fördelar datorn platserna efter slumpen.

Du hittar information om jämförelsetal på vår sida om antagningsstatistik.

Ja, det kan du till och med det år du fyller 19 år och det sker på samma sätt
som i år.

Erbjudande om plats i reservantagningen sker främst via sms, om
telefonnummer ej finns angivet sker det via e-post för att vinna tid inför
skolstarten. Reservantagningen pågår mellan den 5 augusti och 13 september.

Du måste meddela skolan om du inte kan infinna dig vid uppropet. Om du inte
infinner dig inom tre dagar eller meddelar förhinder kommer platsen att tillsättas med annan sökande.

Ja, det är viktigt att du påbörjar studierna på den plats som du erhållit. Vi
bevakar din reservplats om det uppstår några avhopp vid skolstarten.

Gymnasieantagningen har semesterstängt vecka 28-31. Förbundskansliet är bemannad förmiddagar under semestern.

E-postadress: gymnasieforbundet@gyf.se
Telefon: 010-352 73 00