Gå till innehåll

Upphovsrätt

{"X":0.215,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Upphovsrätt är något som Kalmar gymnasieförbund anser vara en mycket viktig fråga och något som vi måste jobba med både övergripande som på individnivå. Alla inom förbundet, lärare som elev, har en skyldighet att respektera och följa upphovsrätten.

Hitta på sidan

Användbara länkar

Nedan finns ett antal länkar från olika instanser och med olika infallsvinklar på området som du kan studera och arbeta med.

Skolverket har ett antal Lärarguider i upphovsrätt. Där finns beskrivet vad som gäller för olika medier så som bild, film, radio, internet, musik med mera.

Upphovsrätt i skolan på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bonus Copyright Access är en upphovsrättorganisation som licensierar kopieringsrättigheter till skolor. Här kan du läsa exakt vad du som lärare får kopiera och distribuera.

Bonus Copyright Access webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Creative Commons är en ideell organisation som erbjuder olika licenser för de som vill dela med sig av sitt skapande, vilket gör det enkelt även för användaren att förstå hur ett verk kan hanteras.

Creative Commons webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stiftelsen för internet har en sida med ett antal internetguider. Bland annat upphovsrätt, copyright och creative commons. Men även källskydd, domännamn, källkritik osv.

Copyright - copyleft på Stiftelsen för internets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.