Gå till innehåll

Försäkringar

Kalmarsunds gymnasieförbund har tecknat en olycksfallsförsäkring med Protector försäkring för alla elever samt en tjänstereseförsäkring genom Europeiska ERV för anställda och elever vid resor i skolans regi. Utländska besökare är också försäkrade genom ERV.

Försäkringsbrev

Personskadeanmälan (elev)