Gå till innehåll
Exteriörbild på Axel Weüdelskolan.

Stöd

{"X":0.2425,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Vårt uppdrag är att uppmuntra och underlätta inlärningen för elever i behov av stöd utifrån intentionerna i Skollag, förordningar och Läroplanen för vuxenutbildningen.

Vi vill bidra till att lärmiljön för våra elever utformas på fler än ett sätt vilket kan vara avgörande för din möjlighet att lära. Det kan innebära att lärmiljön utformas med tekniska hjälpmedel, olika pedagogiska upplägg och att vi informerar om funktionsvarianter. Det gör vi genom att handleda enskilt, i mindre grupp och i klass med helhetssyn på eleven. Vi genomför också tester för kursnivå, anpassningar vid genomförande i provsituationer och kartlägger vid behov både på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Målet med stödet är att du blir mer självständig dina studier med hjälp av ny teknik och med goda strategier.

Du kan få dina läs - och skrivförmågor testade.

Kunskapsnavet

Kunskapsnavets webbplats Länk till annan webbplats.
Adress: Trädgårdsgatan 18
Telefon: 0480 - 45 01 50
E-post: kunskapsnavet@kalmar.se

Telefontider

  • må-tor 10.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00
  • fre 10.00 - 12.00

Fahria Eriksson

Specialpedagog och lärare. Arbetsrum 321B

Eva Karlsson

Lärare och specialpedagog, arbetsrum 242