Gå till innehåll
Exteriörbild på Axel Weüdelskolan.

Stöd

{"X":0.2425,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Vårt uppdrag är att uppmuntra och underlätta inlärningen för elever i behov av stöd utifrån intentionerna i Skollag, förordningar och Läroplanen för vuxenutbildningen.

Hitta på sidan

Du äger ditt lärande och du bär ansvaret för att lärandet ska bli till, men när du har tagit kontakt med oss kan vi visa vägen framåt. Vår erfarenhet visar att ett första möte före din studiestart kan ge dig den överblick du behöver av hur studierna är organiserade när det gäller innehåll och aktivitet. Det ger också dig och oss möjlighet att förbereda oss inför dina studier utifrån de behov du har. När sedan studierna har startat har vi och våra lärare tillsammans organiserat det stöd som du behöver för att lyckas.

Välkommen till Axel Weüdelskolan!

Fahria Eriksson

Specialpedagog och lärare. Arbetsrum 321B

Eva Karlsson

Lärare och specialpedagog, arbetsrum 242

Maria Persson

Speciallärare inom matematik