Om skolan

Stagneliusskolan är en traditionsrik skola med rötter i 1600-talets gymnasium i Kalmar. Idag har vi ca 900 elever.

På Stagneliusskolan skapar vi möjligheter. En utbildning hos oss ger dig många valmöjligheter i framtiden. Med en examen från Stagneliusskolan är du väl förberedd för yrkeslivet eller för att plugga vidare.

Vi tror på kraften hos varje elev. Hos oss får du utrymme att växa som individ tillsammans med kamrater och lärare. Under dina tre år hos oss vill vi utmana dig att växa kunskapsmässigt och som människa.

På Stagneliusskolan är det du som är huvudpersonen. Här finns en stor kunskap och glädje som vi gärna delar med dig. Vi ger dig tryggheten och de verktyg du behöver för att forma din egen framtid.