Ledighet - elev

Våra rutiner för elevers ledighet redovisas här.

Elever studerar utomhus under ett träd