Bild

Bildens språk är ett kraftfullt verktyg i dagens samhälle. På bildinriktningen får du utveckla din tekniska förmåga i olika bildtekniker och bredda dina teoretiska kunskaper om bilder och deras funktioner. Du får bland annat möjlighet att uttrycka dig genom till exempel teckning, målning, keramik, tryck, foto och digitala tekniker.

bild på film klipp

Form och uttryck

Den här inriktningen syftar till att hjälpa dig utveckla de uttrycksmedel som är utmärkande för inriktningen. Utbildningen passar alltså dig som är intresserad av och vill utveckla din förmåga att uttrycka dig i bild och form.

 

Bildens språk och bildsamhället

Vi lever numera i ett bildsamhälle där förmågan att framställa, tolka, förstå och kritiskt granska bilder blir allt viktigare. Att kunna tänka kreativt och uttrycka sina tankar i bild är därför viktigt inom många branscher och yrken. Utbildningen på den här inriktningen ger dig kunskap om det visuella språket (bildens språk) men också om den kreativa processen. Du får lära dig att beskriva och reflektera (tänka) kring den process som ligger bakom din idé och den färdiga bilden, skulpturen, fotot, filmen eller installationen.

Vidare studier

Det estetiska programmet är högskoleförberedande och ger dig möjlighet att studera vidare på många olika samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar på högskolor och universitet. Men det är också en bra grund för yrkeshögskoleutbildningar, folkhögskoleutbildningar och konstnärliga utbildningar med kopplingar till den inriktning som du har valt.

Besök Es bild

Inriktningsansvarig

Jeanette Wåhlstrand

Signatur: WJ

Lärare

Estetiska ämnen - bild, form, fotografisk bild

0480-45 17 66