Skolpsykolog

Charlotte Blomqvist arbetar övergripande inom gymnasieförbundets skolor. Skolpsykologen bokas genom elevhälsan