Gå till innehåll

Matråd

{"X":0.0725,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Är det något du är nöjd eller missnöjd med? Låt oss få veta det. Vi ser gärna att alla klasser har representanter i matrådet. Matrådet träffas en gång per termin och diskuterar frågor som rör mat och miljö i skolrestaurangen.

Hitta på sidan

Kallelse till matråd

När? Onsdagen den 13 mars klockan 14.00.
Var? Nya matsalen, Jenny Nyströmskolan.

Vi träffas för att diskutera frågor som berör mat och miljö i elevrestaurangen. Vi ser gärna att alla klasser är representerade på matrådet.

Välkomna!
Kerstin Berg, kostchef
Jimmy Liljegren, kökschef

Minnesanteckningar från matråd den 13 mars 2024

Alla hälsas välkomna till matrådet.

Matrådet är ett forum för diskussioner kring mat och miljö i elevrestaurangen. Det är viktigt för oss i köket att veta vad våra gäster tycker om mat och miljö.

Planering av matsedel

Vi planerar matsedeln efter Livsmedelsverkets rekommendationer om bra mat i skolan. Kökscheferna på Jenny Nyströmskolan, Stagneliusskolan och Lars Kaggskolan träffas med jämna mellanrum för att planera matsedel. Vi försöker att tillgodose respektive skolors önskemål och synpunkter. Vissa livsmedel som inhandlas är ekologiska, mål om att minst 25 % av inköpen ska vara ekologiska.

Vegetariskt

Verksamheten har som ambition att öka andelen serverade vegetariska portioner och att andelen grönt på tallriken ska öka. Det är fritt för alla att välja vegetariskt alternativ eller att äta lite av varje. Om du inte har provat det vegetariska alternativet ännu så gör det.

Vägning av organiskt avfall

Vecka 7, vägde vi matavfallet på Jenny Nyströmskolan. Resultatet blev 32g matavfall/person och dag.

Vägning av matavfall görs en vecka per termin för att hålla koll på den volym av matavfall som slängs. Det är samma matsedel vid varje vägningstillfälle för att kunna jämföra över tid. Att slänga mat är både oekonomiskt och miljömässigt förkastligt.

Ordningen i matsalen

En gemensam upplevelse är att det har blivit rörigare i matsalen. Man lämnar kvar glas, tallrikar mm på borden. Stolar flyttas runt och glöms att ställas tillbaka. Alla behöver hjälpas åt för att komma ifrån detta.

Tänk på att när ni tar maten, håll fram tallriken och böj er inte över maten. Så minskar vi risken för att hår och annat faller i maten.

Synpunkter från elever

Mer varierad kost i vegetariska baren, önskemål om att vegetariska maten följer ordinarie matsedel

Vi upplever att det är matgäster utifrån, Kagg och friskolor

Mer pålägg till brödet, mjukost eller skivad ost

Trångt vid ingången till matsalen

Jimmy och Maria tackar för alla synpunkter och avslutar mötet.

Jimmy Liliegren

Jennyrådet

På Jennyrådet framkom lite som berör maten, matsalen och dess miljö.

  • Längre öppettider i Nya matsalen – När det börjar minska med matgäster stänger vi här för att kunna börja städa
  • Bättre id-kontroll i matsalen, skolans namn på id-kort -Detta är något för skolan att fundera på
  • Krokar på borden till jackor – Borden i matsalen är inte konstruerade för krokar.
  • Inget mer EPA-dunk, hellre mello - Vi spelar lite olika musikteman på fredagarna och ska vara uppmärksamma på vad vi spelar
  • Saknar matsedel i Matsedelsappen – Kalmar kommun sa upp sitt avtal med ”Matsedelsappen”. Vi var en del i detta avtal. Gymnasieförbundet kan inte själva ta kostnaden. Matsedeln finns på Restaurang och cafés hemsida.