Gå till innehåll
Exteriörbild på Axel Weüdelskolan.

Språkpraktik SFI

{"X":0.03,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Språkpraktik innebär att eleverna är ute på en arbetsplats i kombination med SFI-studierna. Vanligast är att eleverna studerar halva dagen och är på sin praktikplats den andra halvan av dagen. Andra individuella lösningar finns också om det är gynnsamt.

Hitta på sidan

Praktiksamordnarna kartlägger elevernas bakgrund, kunskaper och mål för framtiden. Därefter ordnas lämpliga praktikplatser. Det är viktigt att det finns ett nära samarbete mellan lärarna och praktiksamordnarna där de samtalar kring den mest gynnsamma miljön för lärandet.

En praktiksamordnare och eleven gör därefter ett studiebesök på arbetsplatsen då en tolk eller kulturöverbryggare finns med. I ett initialt skede har vi sedan täta praktikuppföljningar för att se att allt fungerar.

I skolan kopplas praktiken och undervisningen ihop på olika sätt t.ex. i speciella praktikgrupper. I dessa grupper träffas eleverna som har praktik för att diskutera upplevelser och erfarenheter på arbetsplatserna. De drar jämförelser och paralleller vad som är likt och olikt jämfört med sina hemländer, deras olika praktikplatser m.m. De inspirerar, motiverar och stöttar varandra.

En kvalitativ, genomtänkt och strukturerad språkpraktik kan många gånger fungera som en länk till arbete och fortsatta studier.

Språkpraktik SFI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.