Gå till innehåll
Exteriörbild på Axel Weüdelskolan.

SFI - Utbildning i svenska för invandrare

{"X":0.135,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket enligt Skolverkets kursplaner.

Hitta på sidan

En person har rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare på Axel Weüdelskolan från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon är bosatt i Kalmar kommun, och saknar sådana grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Intagningen till SFI-kurserna sker kontinuerligt i mån av plats och studierna pågår hela året.

Undervisning

Undervisningen omfattar 15 timmar i veckan utlagda på fem halvdagar. Beroende på studiebakgrund och förkunskaper tar SFI- studierna olika lång tid. Det finns även möjlighet att studera på kvällstid, för dig som är studievan.

SFI-undervisningen är indelad i tre studievägar och bedömningen av på vilken nivå en elev ska börja sina studier utgår från en kartläggning av elevens kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kurskraven.

Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer utan eller med kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är mycket vana att studera.

En elev kan avsluta utbildningen i svenska för invandrare efter respektive kurs eller studieväg men intentionen är att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D.

Om du är godkänd på kursen får du betyg. Annars kan du få ett intyg som visar vilka av kurskraven du har uppnått.

Ansök till SFI

Prövning

Prövningen kostar 500kr om du inte gått kursen och är kostnadsfri om du tidigare blivit underkänd (F eller IG) i kursen (bifoga betyg/intyg om du gått SFI-kursen på någon annan skola än Axel Weüdelskolan).

Skriv ut eller fyll i och mejla blanketten till komvux@gyf.se
Du kan också lämna in blanketten i receptionen på Axel Weüdelskolan.

Kursen "Språkutveckling genom entreprenörskap"

Vill du lära dig om hur du startar och jobbar med eget företag i Sverige? Eller vill du veta mer om olika yrken och hitta din väg till rätt jobb? Axel Weüdelskolan har en kurs som heter Språkutveckling genom entreprenörskap. Här kan du välja att lära dig om att ha ett eget företag eller att lära dig mer om yrken och branscher i Sverige. Vad du än väljer så får du hjälp att nå dina mål.

En sammanhållen utbildning

Hos oss på Axel Weüdelskolan kan du kombinera dina SFI studier med olika orienteringskurser. För att veta mer om dessa kan du läsa om dem nedan.

Språkpraktik

Språkpraktik innebär att eleverna är ute på en arbetsplats i kombination med SFI-studierna. Vanligast är att eleverna studerar halva dagen och är på sin praktikplats den andra halvan av dagen. Andra individuella lösningar finns också om det är gynnsamt.

Ekonomi

Du kan kombinera SFI-studierna med arbete eller praktik. Du betalar ingenting för SFI-utbildningen.

SFI:s webbplats

SFI (Utbildning i svenska för invandrare) har utvecklat en webbplats avsedd för vuxna invandrare som studerar på kurs A, B och C. Webbplatsen är öppen för användning för alla som önskar. Den är ständigt under utveckling och nya filmer publiceras med jämna mellanrum.

SFI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lina Johansson

SFI-administratör