Gå till innehåll
Exteriörbild på Axel Weüdelskolan.

Prövning

Om du är intresserad av prövning på grundläggande nivå så är du välkommen att kontakta studie-och yrkesvägledare Marie-Louise Anderzén.

Vad är prövning?

Om du har kunskaper som motsvarar kraven för ett betyg på den nivå och i det ämne som man vill få ett betyg i, kan man göra en prövning. För att skriva prövning går du via studievägledaren. För Gymnasievux är detta Kunskapsnavet. Du måste sedan anmäla dig och eventuellt betala i receptionen på Axel Weüdelskolan.

Hur går en prövning till?

Du kan göra en prövning på GRUV, SFI eller gymnasienivå. Prövningarna äger sedan rum på Axel Weüdelskolan.

Tänk på att vissa ämnen med ett praktiskt delprov har två provtillfällen för en prövning. Ansökningsblanketten ska vara ifylld och underskriven av en
studievägledare för att vi ska ta emot den.

Ytterligare förberedelse

För att ta reda på kunskapskraven inför din prövning så kan du gå in på Skolverkets webbplats och leta upp ditt ämne och din nivå. Har du inte de kunskaper som krävs för att klara en prövning kan du istället anmäla dig till en flex-kurs på Komvux.

Vill du veta mer eller anmäla dig till en prövning?

Kontakta Kunskapsnavet med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
Studievägledning på gymnasienivå.
Kunskapsnavet
Telefon: 0480-45 01 50
E-post: kunskapsnavet@kalmar.se