GYF / Gymnasievalet / Ansökan till anpassad gymnasieskola

Ansökan till anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola vänder sig till ungdomar mellan 16-21 år som har slutat grundskolan eller anpassad grundskola och som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning eller en hjärnskada. Elever på anpassad gymnasieskola läser en fyraårig utbildning.

Anpassad gymnasieskola består av 9 nationella program och ett individuellt program. 

Anpassad gymnasieskola på Jenny Nyströmskolan i Kalmar erbjuder både nationella program med yrkesinriktning och individuellt program. Se skolans programutbud genom att klicka här.

Ansökan fyller du i på en särskild blankett som du lämnar till din studie- och yrkesvägledare på din skola. Den ska sedan sändas in till adressen nedan senast den 15 februari. Med ansökan ska även medgivande och bedömning bifogas. Vi önskar även få in överlämningsblankett med ansökan.

Kalmarsunds Gymnasieförbund
Gymnasieantagningen
Box 865
391 28 Kalmar