Gå till innehåll

Jämställdhetspriset

Vi delar ut ett jämställdhetspris varje år. Priset delas ut till en eller flera personer som arbetar på ett sätt som förstärker det hållbara jämställdhetsarbetet på våra skolor. Arbetet måste ske inom skolans verksamhet och undervisning.

Hitta på sidan

Jämställdhet är en självklarhet i förbundets verksamheter, både för elever och personal. Jämställdhetspriset kan delas ut till en eller flera personer, medarbetare och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund. Priset är till för att belöna goda insatser som har bidragit till en ökad jämställdhet eller som har motverkat begränsade normer kring kön och genus med en koppling till förbundets jämställdhetsplan.

Rösta

Du kan nominera en eller flera personer 6-24 november 2023.

Vem får jag nominera?

Alla anställda och elever inom Kalmarsunds gymnasieförbund kan nomineras.

Elever kan nomineras utifrån dessa mål i jämställdhetsplanen:

 • En jämn fördelning av makt och inflytande
 • Jämställd utbildning
 • Jämställd hälsa
 • Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra

Personal kan nomineras utifrån dessa mål i jämställdhetsplanen:

 • En jämn fördelning av makt och inflytande
 • Ekonomisk jämställdhet
 • Jämställd utbildning
 • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbete
 • Jämställd hälsa
 • Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra

Vad händer sen?

En jury som består av Kalmarsunds gymnasieförbunds personaldelegation utser pristagare. Priset delas ut en gång per år under högtidliga former i december månad.

Vinnare från tidigare år

 • 2022: Louise Bergman (Axel Weüdelskolan) och Ellen Waldén (Lars Kaggskolan).
 • 2021: Annelie Arvidson (Stagneliusskolan), Max Polteg (Jenny Nyströmskolan), Filip Elmersson (Stagneliusskolan) och Helena Svedrin (Ölands utbildningscenter).
 • 2020: Hugo Fransson (elev på Jenny Nyströmskolan) och Jeanette Simson (lärare på Jenny Nyströmskolan).
 • 2019: Ulrika Bergenfeldt (Stagneliusskolan) och AnnBritt Eriksson (Lars Kaggskolan).
 • 2018: Celina Olsson, Tilda Sandberg, Astrid Larsson, Tove Almroth och Elin Gripstrand (elever på Stagneliusskolan).
 • 2017: Karl-Johan Arnér (Stagneliusskolan) och Therese Ämtvall (Lars Kaggskolan).
 • 2016: Roger Ivarsson (Stagneliusskolan) och Hedvig Sävenryd (Jenny Nyströmsskolan).
 • 2015: Anne Hegender (Gymnasiesärskolan/Jenny Nyströmsskolan)
 • 2014: Annika Mevik och Pia Larsson (Lars Kaggskolan)

Therese Ämtvall

Kurator för Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och Introduktionsprogram