Gå till innehåll

Betyg

{"X":0.23,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

När du har slutfört kurser på Komvux kan du få ett utdrag ur betygskatalogen som visar vilka kurser eller delkurser du har slutfört och vilket betyg du fått på de olika kurserna. Du får själv bestämma vilka kurser eller delkurser som ska ingå i utdraget.

Hitta på sidan

Observera att vi inte skickar hem betyg automatiskt. Vill du ha betyg utskrivna beställer du detta genom att fylla i en beställningsblankett. Blanketten finns och lämnas in på skolans expedition. Du kan också beställa betyg genom att skicka ett mail till olandsutbildningscenter@gyf.se med information om vilka kurser du vill ska ingå i utdraget. Beställda betyg hämtas på skolans expedition eller skickas till din folkbokföringsadress.

Nationella betygsdatabasen

Ölands utbildningscenter är anslutet till UHR (Universitet- och högskolerådet) och den nationella betygsdatabasen (Beda) - den databas som används vid antagning till universitet- och högskoleutbildningar. Vi skickar kontinuerligt betygsuppgifter till betygsdatabasen. Först när du har gjort en ansökan på antagning.se hämtas dina betygsuppgifter från databasen - det går alltså inte att se betygsuppgifterna utan att göra en ansökan.

Universitet- och högskolerådets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att du alltid har ett eget ansvar att kontrollera att dina betyg och andra relevanta meriter är UHR tillhanda i utsatt tid för anmälan. Även om din skola är ansluten till betygsdatabasen.

Ansöker du till folkhögskola eller kvalificerad yrkesutbildning skickas inte betygen automatiskt från betygsdatabasen.

Betygsskalor

Den gymnasiala har en betygsskala med fem godkända steg: A, B, C, D och E samt ett underkänt steg: F.

Inom grundläggande vuxenutbildning och SFI används fr.o.m. 2022-01-01 en förenklad betygsskala med två steg: Godkänt och Icke godkänt.

CSN

Skolan skickar kontinuerligt betyg till CSN. Observera att inskickade betyg går att se först dagen efter registrering.