Gå till innehåll

22 mars 2024

Två bidrag går vidare till Sverigefinal

{"X":0.2025,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Våra härliga årskurs 2 elever på naturvetenskapsprogrammet har varit med och tävlat i ”Unga reportar” som organisationen Håll Sverige rent arrangerar. Två bidrag har gått vidare till Sverigefinal.

Unga Reportrar är en journalistiktävling inom miljö och hållbarhet. Här får skolklasser i årskurs 6–9 och gymnasiet chansen att lyfta viktiga hållbarhetsfrågor och visa nya perspektiv. Första pris är 10 000 kr till en klass i varje ålderskategori. Vinnarna presenteras den 16 april.

Bidrag 1: PET Agera

Vi är tre elever (Hilda Skullered, Samuel Elfverson och Alice Tengström) som går andra året på Lars Kaggskolans naturvetenskapliga program. När vi läste om de globala målen på Globala målens hemsida var det ett mål som tilltalade oss lite extra, mål nummer 14. Målet handlar om hur vi ska hantera världens hav, för om vi fortsätter som vi gör nu kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050. Detta inspirerade oss till att sprida denna information och uppmana till agering. Vi valde därför att göra en låt, eftersom vi tänkte att budskapet i en låt skulle fastna lätt hos åskådaren. Vår låt tar upp fakta om hur världen ser ut idag, vad vi kan göra för att hjälpa till och uppmanar till att agera för en mindre nedskräpad värld. Temat är skräp i naturen, men också andra miljöproblem såsom ökad konsumtion och population.

Bidrag 2: Granbarkborren och dess påverkan på skogen

Ett kort reportage i filmformat om problematiken med granbarkborren i svenska skogar. Skapad av Anton Hedberg, Gillis Ringblom, Khaled Tuqan och Ziad Sallam.