Gå till innehåll

14 juni 2024

Gabriel får stipendium tack vare sina fantastiska betyg

Gabriel Berg

Varje år delar vi ut ett stipendie till den elev som har högst betyg på Jenny Nyströmskolan eller Stagneliusskolan. I år är det Gabriel Berg som har läst naturvetenskapsprogrammet på Jenny Nyströmskolan som får stipendiet på 50 000 kronor.

Stipendiet heter: Stiftelsen Margit och Torsten Fredrikssons minnesfond

Vem får stipendiet?

"Den elev i det allmänna gymnasiets avgångsklasser som anses hava bäst av hela årskursen tillgodogjort sig undervisningen i gymnasiet och har för avsikt att fortsätta sina studier vid universitet eller högskola samt under sin gymnasietid har iakttagit ett klanderfritt uppförande. Detta belönas med totalt 50.000 kronor under förutsättning att hen sköter sina studier och fortsätter uppföra sig klanderfritt. 10 000 kronor betalas ut vid examen och sedan under ytterligare fyra år med 10.000 per år under tiden högskolestudierna fortgår."

Kristofer Bengtsson

Programrektor för Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet