Gå till innehåll
Exteriörbild på Axel Weüdelskolan.

Planer

{"X":0.3025,"Y":0.0,"Width":0.67,"Height":1.0}

Aktuella planer kring jämställdhet, kränkande behandling, diskriminering och trakasserier samt utrymning.

Hitta på sidan

Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplanen ska göra det tydligt för chefer, medarbetare och elever hur förbundet lever upp till intentionerna i mål, policy och lag. Planen med tydligt mätbara mål och konkreta aktiva åtgärder för att nå målen, är en vägledning för chefer, medarbetare och elever i arbetet med jämställdhet.

Plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

På Komvux i Kalmar visar vi varandra ömsesidig respekt. Samtliga elever och personal har rätt till en trygg och säker arbetsmiljö. Vi accepterar inte att någon form av kränkande behandling såsom mobbning, diskriminering, sexuella trakasserier, främlingsfientlighet, våld eller hot förekommer i skolmiljön.

Utrymningsplan

Syftet med denna plan är att säkerställa att de anställda känner sig trygga vid utrymning av fastighet vid brand.