Gå till innehåll
Exteriörbild på Axel Weüdelskolan.

IKT-pedagog

På skolan finns en IKT-pedagog som arbetar med att stötta lärarna i deras arbete med att utveckla elevernas digitala kompetens men också med att inspirera och hjälpa lärarna att utnyttja den nya tekniken i undervisningen.