Gå till innehåll
Exteriörbild på Axel Weüdelskolan.

Skolledning

Kontaktuppgifter till skolledningen på Axel Weüdelskolan.

Hitta på sidan

Monica Thiel

Rektor för Gymnasial vuxenutbildning och Yrkesvux. Arbetsrum 232.

Richard Berkeby

Rektor för SFI, Lärvux, Specialpedagogik och grundläggande vuxenutbildning. Arbetsrum 231.

Informera din rektor

Som ett steg i vår strävan att ständigt utveckla och förbättra skolans verksamhet vill vi gärna veta hur du uppfattar vår gemensamma skolmiljö. Det kan finnas områden där allting är väldigt bra men det kan även finnas områden där vi behöver lägga ner lite extra arbete.

För att ge er som går på skolan möjlighet att lyfta era tankar och göra era röster hörda har vi valt att tillgängliggöra detta verktyg. Tanken är att ni på ett smidigt sett skall kunna informera er rektor om goda exempel såväl som möjliga förbättringsområden och missförhållanden.

Detta verktyg skall dock endast användas för att lyfta lättare ärenden av en informativ art. Vid allvarliga ärenden, exempelvis trakasserier och mobbning, ber vi er kontakta berörd rektor direkt.

Skriv till rektor Monica Thiel (grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning)

Skriv till rektor Richard Berkeby (SFI, Lärvux och specialpedagogik)