Gå till innehåll

Fritids

{"X":0.18,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

I våra lokaler bedrivs korttidstillsyn. Vi har möjlighet att ta emot elever före och efter skoldagens början och efter skoldagens slut samt under lov- och studiedagar.

Hitta på sidan

Olika fritidsaktiviteter och besök anordnas då. Företrädesvis arbetar skolans personal under del av sin tjänst inom korttidstillsynen.

Vi arbetar utifrån eleven

Vi arbetar i grupp eller enskilt och vi är flexibla i vårt arbetssätt. Vi går på bio och ser på film, spelar dator och tv-spel, läser, går på museum, äter på restaurang, är på utflykter, lagar mat/bakar, handlar, går till simhallen och utnyttjar den Anpassade gymnasieskolans material.

Vi har tillgång till skolans minibussar och personbil och vi har även tillgång till skolans alla lokaler.

I filmen kan du se vad som bland annat händer på fritids.

Är du intresserad av fritids?

Vänd dig till Benny Glaad eller din LSS-handläggare som kan berätta mer.

Benny Glaad

Skoladministratör. Vikarieanskaffning, fritids.

Claes Linneby

Pedagogisk assistent. Planering fritidsverksamheten

Fritids på Anpassad gymnasieskola