Axel Weüdelskolan / Planering

Planering


SFI
Kurser i svenska för invandrare startar den  9 november. Ansökan görs via länken nedan.

länk till SFI-ansökan

 

Grundläggande vuxenutbildning

Kurser på grundläggande nivå startar enligt nedan:

1 november - kurser i engelska (ej delkurs 1), matematik, svenska, svenska som andraspråk (sista ansökningsdag 1 oktober)

10 januari - kurser i engelska, matematik, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk (sista ansökningsdag 10 december)

Ansökan till samtliga kurser görs via länken nedan.

länk till Gruv-ansökan

 

Gymnasial vuxenutbildning

Kurser på gymnasial nivå startar enligt nedan:

1 november - kurser i biologi, fysik, kemi, engelska, gymnasiearbete, historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk (sista ansökningsdag 8 oktober)

10 januari - kurser i biologi, fysik, kemi, engelska, gymnasiearbete, historia, matematik, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska, svenska som andraspråk (sista ansökningsdag 10 december)

Ansökan till samtliga kurser görs vi länken nedan.

länk till Gy-ansökan