SYV

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare

Matersättning under arbetspraktik

  • Karin Hjertkvist

    Yrkesvalslärare, APL samordnare för år 2-4, utslussning år 4

    0480-45 18 75