GYF / Utveckling & kvalitet / Digital kompetens / Digital skolutveckling

Digital skolutveckling

I ett allt mer digitaliserat samhälle ska skolan också bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens.

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information. 

Kalmarsunds gymnasieförbund har en etablerad digital agenda som sätter fokus på de förväntningar som förbundet har på alla i organisationen. På detta sätt skapas tydlighet kring förväntningar, förutsättningar och möjligheter som skolas digitalisering skapar. 

Kalmarsunds gymnasieförbund tilldelades utmärkelsen Guldtrappan 2016 med motiveringen:
"för ett genomtänkt digitalt skolutvecklingsarbete, långsiktigt drivet hela vägen från ledningsnivån till de digitala elevcoacherna, med fäste i ett blocköverskridande vision i styrelsen och förankrat i omvärldsorientering. Med infrastruktur, lärresurser och en innovativ modell med IKT-pedagoger, pedagogforum, utvecklingsmiljö och högskolesamarbete genomfört med beställarkompetens".