Gå till innehåll

Kommunikatörer

Våra kommunikatörer på förbundet arbetar med att skapa och sprida information till allmänheten, samt att sköta kommunikationen både internt och externt.

De ansvarar för att kommunicera verksamhetens budskap och mål på ett tydligt och tillgängligt sätt. Vidare hanterar de även eventuella krissituationer och ser till att verksamhetens kommunikation är enhetlig och följer gällande riktlinjer och strategier.

Sofia Simonsson

Kommunikationsansvarig

Petra Gustafsson

Kommunikatör