Gå till innehåll

KAA-samordnare

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunen har ett ansvar för att erbjuda aktiviteter för unga mellan 16 och 20 år som inte studerar eller arbetar.

Förbundet har en KAA-samordnare som bland annat arbetar med att kontakta ungdomar, erbjuder dem coachning och framtidsplanering.

Robert Bergkvist

KAA-samordnare